Contact

Wat is RT?


Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

Ouders van kinderen met leer-en of gedragstoornis/probleem hebben een eigen vereniging: Balans.

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de remedial teacher (RT'er) onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De RT'er probeert een beeld te krijgen van de leerling, ook door gesprekken met de groepsleerkracht en de ouders en zo te ontdekken waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling.

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching). RT In het kort:

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT-er er niet bij is
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen

Bron: LBRT


Een goed resultaat, daar doen we het voor!

Na schooltijd samen het huiswerk doornemen en knelpunten bespreken. Wat ga je eerst doen? Hoe zorg je dat je alles op tijd af hebt? Het ondersteunen of activeren van kinderen kan leiden tot betere resultaten.