Contact

Aanmelden


Het eerste contact is vaak via de telefoon, U belt voor een afspraak of advies. Daarna zal er een intake gesprek plaats vinden. Daarin worden de wensen van kind en ouders en mogelijkheden van mijn kant besproken. Na het intake-gesprek kunnen we een afspraak maken voor eventueel pedagogisch-didactisch onderzoek.

Op grond van alle gegevens, stel ik dan in overleg een handelingsplan op voor de individuele begeleiding. Na een maand werken vindt een eerste mondelinge evaluatie plaats. Na ongeveer 3 maanden volgt dan een schriftelijke evaluatie.

Indien u hiervoor toestemming verleent, neem ik contact op met de school van uw kind. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en remedial teacher.

Ga naar de contact gegevens.


Een goed resultaat, daar doen we het voor!

Na schooltijd samen het huiswerk doornemen en knelpunten bespreken. Wat ga je eerst doen? Hoe zorg je dat je alles op tijd af hebt? Het ondersteunen of activeren van kinderen kan leiden tot betere resultaten.